Đường ống nước âm tường đẹp nhưng lại rất khó sửa chửa khi gặp bục vỡ