Khi ống nhựa chịu nhiệt chưa ra đời thì nhà ở thi công trước năm 2000 đa số